mockimage

Sa novom upravom nastavljaju negovanje sećanja na Vuka Karadžića

09:44 • 02.03.2024

Akademsko Društvo za širenje dela Vuka Karadžića otpočelo je sa svojim radom u Beču u novom sastavu obeležilo je 160 godina od smrti najistaknutnije ličnosti srpske kulture.

Od decembra prošle godine Društvo ima novu upravu - lingvistkinja dr Gordana Ilić Marković, predsednica, muzikološkinja dr Tatjana Marković, zamenica predsednice, germanista Goran Novaković, sekretar i germanista mr Borko Ivanković, blagajnik.

Uprava Društva je u neposrednom kontaktu sa Vukovom zadužbinom u Beogradu i sa Institutom za srpski jezik SANU i već se vode konkretni razgovori o mogućim zajedničkim projektima u Beču i Austriji.

Inače 1987. godina je ne samo u Srbiji bila u znaku proslave velikog jubileja - 200 godina od rođenja jedne od najistaknutijih ličnosti srpske kulture, Vuka Stefanovića Karadžića. Bio je to povod da se i u Beču, nekadašnjem centru srpske kulture u Habzburškoj monarhiji, održe brojne manifestacije u čast ovoga velikana.

Organizovani su izložba o Vuku u prostorijama Bečke gradske većnice, svečana akademija u Austrijskoj akademiji nauka, na programu bečkog radija emitovani su brojni prilozi o Vuku Stefanoviću Karadžiću.

Već u to vreme se, kako u Srbiji, tako i u Austriji, intenzivno razmišljalo o osnivanju jednog posebnog udruženja čiji bi zadatak bio dalje unapređivanje kulturne i naučne saradnje između Jugoslavije, odnosno, Srbije i Austrije.

Ti napori su konkretizovani krajem 1989. godine kada je osnovano "Društvo za širenje dela Vuka Stefanovića Karadžića", sa Hajncom Fišerom, tada saveznim ministrom za nauku Austrije, a kasnije predsednikom austrijskog Parlamenta i predsednikom Austrije.

Potpredsednici su bili Erhard Busek, nekadašnji vicekancelar i dr. Dejan Medaković, tada generalni sekretar, a potom i predsednike Srpske akademije nauka i umetnosti.

Društvo je imalo naučno veće čiji su članovi bili ugledni slavisti i filolozi iz dve zemlje.

U prvoj fazi rada Društvo je organizovalo koncerte i predavanja, a finansiran je i boravak naučnih radnika iz Srbije koji su se u Beču bavili kako delom Vuka Karadžića tako i kulturnim vezama Srbije i Austrije.

Nažalost, sankcije, uvedene 1993. godine SR Jugoslaviji, koje su se odnosile i na naučnu saradnju, su značile i prekid u radu Društvam a rad je nastavljen po ukidanju kaznenih mera.

Među važnijim događajima u organizaciji Društva u proteklom periodu su bili izložba "Beč kao srpski štamparski centar" 2002. godine u prostorijama Nacionalne biblioteke Austrije, u saradnji sa Vukovom zadužbinom, Narodnom bibliotekom Srbije i bibliotekom Matice srpske iz Novog Sada, kao i predstavljanje nemačkog izdanja knjige dr. Dejana Medakovića "Srbi u Beču" u prostorijama parlamenta Austrije 2001. godine.

Prvi simbolični čin u novom sastavu predstavlja obeležavanje 160 godina od smrti Vuka Karadžića.

Na starom bečkom bidermajerskom groblju Svetog Marka (St. Marx) u trećem bečkom okrugu, na kojem je Vuk bio nastanjen i prvobitno sahranjen, održan je pomen Vuku Karadžiću.

Okupljanje je otpočelo zvucima kompozicije Kornelija Stankovića, objavljene i prvi put izvedene u Beču za Vukova života i polaganjem cveća.

Gordana Ilić Marković je u kratkom govoru podsetila na plodan rad i stvaralaštvo Vuka kao filologa, kao i na njegove savremenike: filologe, istoričare, pisce, slikare i kompozitore.

Dvojica, takođe prvobitno sahranjena na ovom groblju, posebno su istaknuta: Branko Radičević, čija se 200. godišnjica smrti obeležava ove godine kao i Jernej Kopitar, od čije se smrti navršilo 180 godina.

O radu ovog Društva od osnivanja govorio je Borko Ivanković, germanista, koji je u sastavu Društva od njegovog osnivanja i jedan od glavnih inicijatora pokretanja u novom sastavu. Skupu su se preko internet aplikacije pridružili poštovaoci Vukovog dela iz više zemalja.

Prisutnima su se obratili direktorica Instituta za srpski jezik SANU, dr Sofija Miloradović i predsednik Vukove zadužbine iz Beograda, dr Boško Suvajdžić.

Aktivnosti

Ovim akademsko Društvo za širenje dela Vuka Karadžića otpočinje sa svojim radom u Beču u novom sastavu.

Aktivnosti će se koncentrisati na interdisciplinarne i interkulturalne skupove, okrugle stolove i prezentacije nauke i kulture kroz istoriju i danas.

U radu se daje veliki značaj saradnji sa institucijama i pojedinicima iz kulture, obrazovanja i nauke drugih zemalja i saradnji sa i angažovanju mnogobrojnih predstavnika umetnosti, nauke i kulture, koji su nastanjeni i stvaraju u Beču i celoj Austriji.

Ovog dana svojim angažovanjem su se naročito istakli mladi slavisti sa bečkog Univerziteta.